ให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์   ให้บริการทุกวัน  
  จันทร์ - ศุกร์   08.00 -   ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป   จันทร์   08.00 -   ให้บริการทันตกรรม  
      16.00 น.           16.00 น.      
                         
  จันทร์   08.00 -   คลินิกโรคเบาหวาน   อังคาร -   08.00 -   ให้บริการทันตกรรม  
      12.00 น.       พฤหัสบดี   20.00 น.      
                         
  อังคาร   08.00 -   คลินิกโรคความดันโลหิต   ศุกร์   08.00 -   ให้บริการทันตกรรม  
      12.00 น.           12.00 น.      
                         
  พุธ   08.00 -   คลินิกโรคหอบหืด   เสาร์ -   08.00 -   ให้บริการทันตกรรม  
      12.00 น.       อาทิตย์   16.00 น.      
                         
  พฤหัสบดี   08.00 -   คลินิกโรคไทรอยด์              
      12.00 น.                  
                         
  ศุกร์   08.00 -   คลินิกโรคหัวใจ คลินิกจิตเวช              
      12.00 น.                  
  ** นอกเวลาราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รับเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน              
                         
                         
   
  จันทร์   08.00 -   คัดกรองภาวะซึมเศร้าคลินิกโรคเบาหวาน   จันทร์   08.00 -   ฝากครรภ์รายใหม่  
      12.00 น.           12.00 น.      
                         
      13.00 น. -   ประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็ก       13.00 น. -   คลินิกวันฟ้าใหม่  
      16.00 น.   อายุ 2 - 15 ปี       16.00 น.      
                         
  อังคาร   08.00 -   คัดกรองภาวะซึมเศร้าคลินิกโรคความดันโลหิต   อังคาร   08.00 -   คลินิกวางแผนครอบครัว ตรวจคัดกรองมะเร็ง  
      12.00 น.           12.00 น.   ปากมดลูก  
                         
      13.00 น. -   ประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็ก       13.00 น. -   คลินิกวัยรุ่น  
      16.00 น.   อายุ 2 - 15 ปี       16.00 น.      
                         
  พุธ   08.00 -   คัดกรองภาวะซึมเศร้าคลินิกฝากครรภ์ /   พุธ   08.00 -   ฝากครรภ์รายเก่า  
      12.00 น.   คลินิกโรคหอบหืด       12.00 น.      
                         
      13.00 น. -   งานสุขภาพจิต / เยี่ยมบ้าน       13.00 น. -   โรงเรียนพ่อแม่  
      16.00 น.           16.00 น.      
                         
  พฤหัสบดี   08.00 -   ประเมินและกระตุ้นพัฒนาการเด็กคลินิกสุขภาพเด็กดี   พฤหัสบดี   08.00 -   คลินิกสุขภาพเด็กดี  
      12.00 น.           12.00 น.      
                         
      13.00 น. -   งานสุขภาพจิต / เยี่ยมบ้าน       13.00 น. -   งานเชิงรุก  
      16.00 น.           16.00 น.      
                         
  ศุกร์   08.00 -   คลินิกใจเป็นสุข   ศุกร์   08.00 -   งานให้คำปรึกษา  
      12.00 น.           12.00 น.      
                         
      13.00 น. -   งานสุขภาพจิต       13.00 น. -   งานเชิงรุก  
      16.00 น.           16.00 น.      
                         
 
 

Copyright © 2014 mueangyang.org All rights reserved.