กลุ่มงานทางการแพทย์
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
กลุ่มงานรังสีการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฯ/แผนไทยฯ
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานสนับสนุนฯ
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
กลุ่มงานการจัดการ
 
             
         
      ขอเชิญชวนสวดมนต์ถวายพระพร   3 โรคยอดฮิตที่มากับฤดูฝน  
      ขอให้อาสาสมัคร พอ.สว.และประชาชนทุกจังหวัด ร่วมสวดมนต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   มารู้จัก และเตรียมตัวรับมือกับโรคต่างๆ ที่มากับฝน  
             
       
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว   ร่วมทอดผ้าป่าสร้างลานจอดรถ   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพฯ  
  รับสมัครงานคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวหลายตำแหน่ง   ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสร้างลานจอดรถ ของรพ.เมืองยาง   สอบถาม ปรึกษา หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ชั้น2  
             
 
 
 
 
   
   
   
   
                 
 
 
 
             
 
  • ตุลาคม-Oct
  • พฤศจิกายน-Nov
  • ธันวาคม-Dec
  • มกราคม-Jan
  • กุมภาพันธ์-Feb
  • มีนาคม-Mar
 
   
   
             
               
               
               
               
    BIG Cleaning DAY   มหาสงกรานต์ ประจำปี 2557   อบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในสถานบริการสาธารณสุข ปี 2557  
         
               
    โรงทานชมรมธรรมะดา ณ วัดโนนลอย ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง   ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2557   มหกรรมCQI/นวัตกรรม ประจำปี 2557  
         
               
               
               
               
     

 

        - โปรดแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ -
         
 
 
           
           
           
           
                 
โรงพยาบาลเพื่อนบ้าน ::   โรงพยาบาลศูนย์ ::   หน่วยงานราชการ ::   สถานศึกษา ::
   โรงพยาบาลลำทะเมนชัย    โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา    กระทรวงสาธารณสุข    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
   โรงพยาบาลชุมพวง    โรงพยาบาลบุรีรัมย์    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา    วิทยาลัยสาธารณสุขศิรินธร  
  โรงพยาบาลพุทไธสง        องค์การเภสัชกรรม     วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ  
   โรงพยาบาลพิมาย        สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    มหาวิทยาลัยมหิดล  
   โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์        สภาการพยาบาล    มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
           สภากาชาดไทย    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
                Copyright ©2014 mueangyang.org All rights reserved.